Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Rok 2016

2016

18

XIV/85/2016

z dnia

31.03.2016

Określenia kryteriów wraz z liczba punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kąkolewnica

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

26.04.2016

poz.17095

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

10.05.2016 r.

19

XV/90/2016

z dnia

13.04.2016

Zmiana uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy.

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

13.04.2016

poz.1922

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

28.04.2016 r.

 

20

XVII/100/2016

z dnia

22.06.2016

Określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

06.07.2016

poz.2782

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

22.06.2016 r.

21

XVIII/106/2016

z dnia

31.08.2016

Zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

12.09.2016

poz.3723

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

31.08.2016 r.

22

XX/113/2016

z dnia

28.11.2016

Zmiana uchwały budżetowej na rok 2016

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

13.12.2016

poz.5328

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

12.12.2016 r.

23

XX/114/2016

z dnia

28.11.2016

Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

06.12.2016

poz.4937

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

12.12.2016 r.

24

XX/115/2016

z dnia

28.11.2016

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kąkolewnica na rok 2017.

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

06.12.2016

poz.4938

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

12.12.2016 r.

25

XX/116/2016

z dnia

28.11.2016

Wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

06.12.2016

poz.4939

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

12.12.2016 r. nie wcześniej jednak niż z dniem 01.01.2017

26

XX/117/2016

z dnia

28.11.2016

Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kąkolewnica na rok 2017

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

06.12.2016

poz.4940

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

12.12.2016 r.

27

XX/118/2016

z dnia

28.11.2016

Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

12.12.2016

poz.5262

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

12.12.2016 r.

28

XX/122/2016

z dnia

28.11.2016

Uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kąkolewnica"

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

15.12.2016

poz.5438

Wchodzi w życie w

dnia 01.01.2017 r.

29

XXI/125/2016

z dnia

28.12.2016

Zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego z dnia

19.01.2017

poz. 328

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj. 12.01.2016 r

30

XXI/127/2016

z dnia

28.12.2016

Uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego z dnia

19.01.2017

poz. 329

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj. 12.01.2016 r

Szukaj dokumentów
od do