Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Rejestr uchwał prawa miejscowego

 Urząd Gminy Kąkolewnica

 

Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego kadencja

2014- 2018

Rejestr uchwał stanowiących

akty prawa miejscowego kadencja 2014-2018

 

Rok 2017

Lp.

Nr i data

Uchwały Rady Gminy Kąkolewnica

 

 

w sprawie

Ogłoszenie

uchwały

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Lubelskiego

Data wejścia w

życie uchwały

1

Zmiany uchwały budżetowej w 2017 roku

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego z dnia

9.03.2017.

poz. 1016

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj. 01.03.2017 r

2.

Zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

24.02.2017

poz. 826

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.9.07.2015 r

3.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

21.04.2017

poz. 1973

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.12.04.2017 r

4.

Określenia kryteriów naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Kąkolewnica oraz określenia dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia tych kryteriów.

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

03.04.2017

poz. 1438

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.12.04.2017 r

5.

Określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąkolewnica, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

03.04.2017

poz. 1439

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.12.04.2017 r

6.

Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kąkolewnica, do nowego ustroju szkolnego.

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

03.04.2017

poz. 1440

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.12.04.2017 r

7.

Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąkolewnica.

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

25.04.2017

poz. 2017

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.12.04.2017 r

 

 

Szukaj dokumentów
od do