Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Oświadczenia majątkowe - Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
SKARBNIK GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta
Koniec kadencji
ŁADNA ANNA - SKARBNIK GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Koniec kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Zakończenie kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.