Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Oświadczenia majątkowe - Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

Szczegółowe wyszukiwanie
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
SKARBNIK GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r