Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Rok 2014

Rok 2014

Lp.

Nr i data

Uchwały Rady Gminy Kąkolewnica

 

w sprawie

Ogłoszenie

uchwały

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Lubelskiego

Data wejścia w

życie uchwały

1

III/10/2015

z dnia

30.12.2014

Uchwały budżetowej na 2015 rok

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

21.01.2015

poz. 205

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Szukaj dokumentów
od do