Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Niepełnosprawni

Informacje dla niepełnosprawnych

„ Milczący Przewodnik ”
 
pilotażowy projekt dostosowania druków i formularzy e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących
 
www.milczacyprzewodnik.likejon.pl