Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Zakończenie kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Zakończenie kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Zakończenie kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Koniec kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Rozpoczęcie kadencji
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Koniec kadencji
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Rozpoczęcie kadencji
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r. - rozpoczęcie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły w Turowie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r. - rozpoczęcie pełnienia obowiązków P.O. dyrektora szkoły w Turowie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Zakończenie pełnienia obowiązków P.O. dyrektora szkoły w Turowie
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r. - rozpoczęcie pełnienia obowiązków P.O. dyrektora szkoły w Brzozowicy Dużej
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r. - zakończenie kadencji
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły w Polskowoli
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Zakończenie kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Zakończenie kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Rozpoczęcie kadencji
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Koniec kadencji
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r. - rozpoczęcie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły w Polskowoli
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r. - korekta
Złożono do dnia 30 kwietnia 2020r
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Rozpoczęcie pracy