Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Zakończenie kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Zakończenie kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Zakończenie kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Koniec kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Rozpoczęcie kadencji
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Koniec kadencji
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Rozpoczęcie kadencji
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Rozpoczęcie kadencji
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Koniec kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Zakończenie kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Zakończenie kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Rozpoczęcie kadencji
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Koniec kadencji
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Rozpoczęcie pracy