Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy

Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - korekta 18.06.2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Poczatek kadencji 2010-2014
Koniec kadencji 2010-2014
Objęcie funkcji Przewodniczącego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019
Rada Gminy
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Początek kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Początek kadencji 2018-2023
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Początek kadencji 2010-2014
Rada Gminy
Początek kadencji 2010-2014
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - korekta 03.02.2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - korekta 18.09.2015
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Koniec kadencji 2014-2018
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Początek kadencji 2018-2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Rada Gminy
Początek kadencji 2010-2014
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Początek kadencji 2010-2014
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Korekta oświadczenia złożonego do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Początek kadencji 2010-2014
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Początek kadencji 2010-2014
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - korekta 28.07.2016
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Rada Gminy
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Korekta sprawozdania
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Początek kadencji 2010-2014
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Początek kadencji 2010-2014
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Początek kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Początek kadencji 2010-2014
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Rada Gminy
Początek kadencji 2010-2014
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Rada Gminy
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - korekta 29.06.2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Koniec kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Początek kadencji 2014-2018
Koniec kadencji 2010-2014
Początek kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - korekta 20.08.2015
Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Rada Gminy
Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Koniec kadencji 2010-2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Początek kadencji 2010-2014