Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu
CZYŻAK MARCIN - SEKRETARZ GMINY - Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Kierownictwo Urzędu
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Kierownictwo Urzędu
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Kierownictwo Urzędu
KOMOŃ PAWEŁ DANIEL - ZASTĘPCA WÓJT GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
KOMOŃ PAWEŁ DANIEL - ZASTĘPCA WÓJT GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
KOMOŃ PAWEŁ DANIEL - ZASTĘPCA WÓJT GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Kierownictwo Urzędu
ŁADNA ANNA - SKARBNIK GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
ŁADNA ANNA - SKARBNIK GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
ŁADNA ANNA - SKARBNIK GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
ŁADNA ANNA - SKARBNIK GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
ŁADNA ANNA - SKARBNIK GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownictwo Urzędu
ZBIGNIEW ŁADNY - WÓJT GMINY - Koniec kadencji 2014-2018
ZBIGNIEW ŁADNY - WÓJT GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
ZBIGNIEW ŁADNY - WÓJT GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
ZBIGNIEW ŁADNY - WÓJT GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
ZBIGNIEW ŁADNY - WÓJT GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
ZBIGNIEW ŁADNY - WÓJT GMINY - Koniec kadencji 2010-2014
ZBIGNIEW ŁADNY - WÓJT GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
ZBIGNIEW ŁADNY - WÓJT GMINY - Początek kadencji 2014-2018
ZBIGNIEW ŁADNY - WÓJT GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Kierownictwo Urzędu
ANNA MRÓZ - WÓJT GMINY - Początek kadencji 2018-2023
Złożono do dnia 30 kwietnia 2019r
Kierownictwo Urzędu
JACEK ZGORZAŁEK - SEKRETARZ GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Koniec kadencji
JACEK ZGORZAŁEK - SEKRETARZ GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
JACEK ZGORZAŁEK - SEKRETARZ GMINY - Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.