Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Urząd Gminy Kąkolewnica - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Lubelska 5
21-302 Kąkolewnica
Powiat
Telefon
83 372-20-10, 83 372-20-48
Fax
83 372-20-49
E-mail

Numer konta
BS Międzyrzec Podlaski 12 8039 0006 0000 0008 2048 0001
NIP
538-13-41-314 - Urząd Gminy Kąkolewnica
538-18-50-671 - Gmina Kąkolewnica

SIEDZIBA URZĘDU GMINY

SIEDZIBA URZĘDU GMINY

Lokalizacja Urzędu Gminy Kąkolewnica

Dodatkowe informacje

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w banku:

(UWAGA zmiana numeru konta od 01.09.2019)
Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim Oddział w Kąkolewnicy
12 8039 0006 0000 0008 2048 0001

 

Urząd czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Wójt: mgr inż. Anna Mróz, tel. 83 372-20-40

Zastępca Wójta: wakat, 

Sekretarz: Marcin Czyżak, tel. 83 372-20-10

Skarbnik: Agnieszka Fijałek-Ładna, tel. 83 344-80-35

Przew. Rady Gminy: Majczyna Mariusz Piotr, tel. 83 372-20-10

 

Gmina Kąkolewnica leży w północnej części powiatu radzyńskiego, 90 km od Lublina, przy drodze krajowej Białystok – Lublin i magistrali krajowej Berlin – Moskwa. Przez teren gminy przepływa rzeka Krzna i kanał Wieprz – Krzna. Zajmuje obszar 147 km2, na którym mieszka około 8 600 osób. Gmina ma charakter typowo rolniczy i rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. W strukturze użytków dominują grunty orne oraz użytki zielone. Atutem gminy jest jej korzystne położenie przy drodze krajowej, co stwarza duże szanse rozwoju. Gmina zainteresowana jest rozwojem produkcji zdrowej żywności i agroturystyki oraz zaplecza dla inwestorów chętnych do działania przy wschodnim pasie przygranicznym.

Administracyjnie od 1 stycznia 1999 roku gmina Kąkolewnica leży w województwie lubelskim i wchodzi w skład powiatu radzyńskiego. Od dnia 1 stycznia 2011 roku gmina Kąkolewnica Wschodnia zmieniła nazwę na Kąkolewnica. Jednocześnie 4 miejscowości (Kąkolewnica Wschodnia, Kąkolewnica Południowa, Kąkolewnica Północna i Rudnik) zmieniły nazwę na Kąkolewnica z podziałem na 23 ulice. Gmina Kąkolewnica sąsiaduje od południa z gminą Radzyń Podlaski, od wschodu z gminą Drelów, od północy z gminą Międzyrzec Podlaski, od północnego zachodu z gminą Trzebieszów, od zachodu z gminą Łuków oraz od południowego zachodu z gminą Ulan Majorat.

Gmina Kąkolewnica zajmuje obszar 14.771 ha, w tym użytki rolne 10.340 ha, stanowiące 70 % powierzchni ogólnej gminy. Lasy zajmują powierzchnię 3.650 ha, co stanowi 24,7 % powierzchni ogólnej.

Na terenie gminy znajduje się 17 wsi: Brzozowica Duża, Brzozowica Mała, Grabowiec, Jurki, Kąkolewnica (z podziałem na 23 ulice), Lipniaki, Miłolas, Mościska, Olszewnica, Polskowola, Sokule, Turów, Wygnanka, Zosinowo, Żakowola Poprzeczna, Żakowola Radzyńska i Żakowola Stara o łącznej liczbie około 8 600 mieszkańców.

Analizując sytuację ekonomiczną Gminy Kąkolewnica można stwierdzić, że jest to gmina o dominującej funkcji rolniczej i hodowlanej. Usługi i znikoma produkcja przemysłowa jest funkcją uzupełniającą. Produkcja rolna dominuje jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów. Stwierdza się że na terenie gminy działa około 300 podmiotów gospodarczych, w tym 3 spółdzielnie.

Funkcję ośrodka administracyjnego gminy pełni Kąkolewnica, gdzie znajduje się Urząd Gminy, Bank, Poczta. Na terenie gminy funkcjonują 3 zespoły oświatowe (Kąkolewnica, Brzozowica Duża i Polskowola) 1 gimnazjum (Olszewnica) oraz 3 szkoły podstawowe (Grabowiec, Turów i Żakowola Poprzeczna). Ochroną zdrowia w gminie zajmują się 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej: w Kąkolewnicy i w Polskowoli oraz 2 apteki w Kąkolewnicy i Polskowoli.

Niski poziom dochodów społeczeństwa sprawia, że wielu mieszkańców gminy korzysta z różnych form pomocy społecznej. Istotnym czynnikiem powodującym niskie dochody mieszkańców jest wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, niskie świadczenia emerytalne, rozdrobnienie gospodarstw rolnych i znaczne bezrobocie. Cały zakres zadań z zakresu opieki społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy.

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzą: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Zasięg działania tych placówek obejmuje całą gminę. Gminny Ośrodek Kultury corocznie organizuje Spotkanie Karnawałowe „PIEROGI”, a także szereg innych imprez kulturalnych obejmujących swym zasięgiem powiat i województwo m.in. Wojewódzkie Spotkania Kabaretowe ”Kąkolewisko”, Powiatowe Spotkania Twórców Wsi. W bibliotece funkcjonuje kawiarenka internetowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

W centrum gminy Kąkolewnica obok Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się stadion sportowy z 500 miejscami siedzącymi. Sport rozwija się na bazie szkół, a w środowisku piłka nożna w Klubie „GROM” i strzelectwo sportowe w ramach Klubu Strzeleckiego Ligii Obrony Kraju.

Główne atrakcje turystyczne gminy to: piękne lasy, zabytki sakralne, miejsca walki i męczeństwa oraz okolica kanału Wieprz – Krzna.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Maksymiuk Piotr
Data wytworzenia informacji:
07-03-2022
Osoba wprowadzająca informację:
Maksymiuk Piotr
Dodano do BIP dnia:
09-03-2022 18:09:17