Problem podczas próby połączenia z bazą danych: ORA-00604: wystąpił błąd na poziomie 1 rekurencyjnego SQL ORA-01653: nie można rozszerzyć tabeli SYS.AUD$ o 8192 w przestrzeni tabel SYSTEM ORA-02002: błąd podczas zapisu do śladu kontroli ORA-00604: wystąpił błąd na poziomie 1 rekurencyjnego SQL ORA-01653: nie można rozszerzyć tabeli SYS.AUD$ o 8192 w przestrzeni tabel SYSTEM